Sztuka zadawania pytań

Elementem rozpoczynającym działania w kierunku podnoszenia jakości obsługi ze Statisfy jest przygotowanie odpowiedniej ankiety, zgodnej z Twoimi celami i pasującej do charakterystyki Twojej firmy. Dobór pytań powinien odbywać się w związku z rodzajem informacji jakie chcesz uzyskać.

Pytania otwarte pozwolą respondentowi na swobodę wypowiedzi, z kolei pytania zamknięte dostarczą ujednoliconych i ustandaryzowanych odpowiedzi, które w efekcie są łatwe do analizy i skracają czas wypełniania ankiet, który jest bardzo istotny, gdyż ogranicza liczbę przerwanych ankiet.

Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety powinny być przede wszystkim jednoznaczne i zrozumiałe dla respondenta. Należy unikać pytań sugerujących odpowiedź oraz korzystać z pytań pojedynczych. Ponadto warto zwrócić uwagę na logiczny rozkład pytań. Zaleca się przygotowywanie ankiet zawierających maksimum pięć pytań, gdyż przekłada się to korzystnie na ilość poprawnie wypełnionych ankiet.

Poniżej prosty przykład ankiety badającej ogólny poziom satysfakcji Klienta, którą możesz łatwo zmodyfikować na potrzeby oceny konkretnego produktu czy usługi.

1. Oceń w skali 1-10 swoją chęć do polecenia naszej firmy.
2. Uzasadnij swoją odpowiedź.
3. Pozostaw nam swój adres e-mail lub numer telefonu!