Oceny okresowe w szkołach i na uczelniach

Ustawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365) wskazuje w art. 132 na obowiązek okresowej oceny nauczycieli akademickich, nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania określa statut.

Praktyka wskazuje jednak, aby oceny dokonywać przynajmniej raz w roku. Zazwyczaj wygląda to tak, że podczas jednych z końcowych zajęć studentom wręczane są ankiety oceny zajęć do pisemnego wypełnienia. Następnie ankiety są wprowadzane do systemu, a ich wynik stanowi element okresowej oceny pracownika.

Dzięki Statisfy wypełnienie tego obowiązku może być prostsze niż dotychczas. Ankiety nie muszą być wprowadzane ręcznie do systemu, ponieważ aplikacja sama przesyła zebrane wyniki na konto użytkownika. Zapewniona zostanie anonimowość studenta, która w ocenie nauczycieli jest kluczowa. Narzędzie może posłużyć także do badania innych aspektów nauczania i codzienności akademickiej.

Prywatne uczelnie wyższe dbają o jakość obsługi studentów, ponieważ de facto są oni ich klientami. Aby zbadać zadowolenie studentów z obsługi znowu z pomocą przychodzi Statisfy poddając ocenie funkcjonowanie dziekanatu. Jeżeli brakuje procedur lub są nieefektywne to dzięki Statisfy właściciele szybko się o tym dowiedzą.