Statisfy dla klientów BS w Kościanie

Bank Spółdzielczy w Kościanie, w trosce o jakość obsługi, w siedzibie Centrali Banku przy ul. Rynek 23 w Kościanie umieścilł tablet z krótką ankietą badającą zadowolenie Klientów z usług świadczonych przez Bank.

Celem badania jest z jednej strony poszukiwanie najmocniejszych i najsłabszych stron relacji z klientami, a z drugiej sprawdzenie przez Bank Spółdzielczy w Kościanie, jak pomocne w tym może być Statisfy.

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będą z pewnością stanowić cenną wskazówkę i wytyczne, jakie działania należy ppodjąć, aby w jeszcze większym stopniu zaspokoić oczekiwania Klientów przez Bank Spółdzielczy w Kościanie.

Życzymy samych pozytywnych wypełnień ?

https://bskoscian.pl/index.php/aktualnosci-i-promocje/121-ocen-nas