PODSTAWOWE

Czym jest Statisfy?

Statisfy to innowacyjny sposób na poznanie opinii Twoich klientów. Dedykowana aplikacja i panel zarządzania pozwalają na bieżącą ocenę i analizę standardów obsługi Klientów w Twojej firmie.

Klienci za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego wypełniają skonstruowaną przez Ciebie ankietę, dzięki czemu dostajesz odpowiedzi na pytania, które Cię najbardziej interesują. Bieżący podgląd wyników pozwala na szybkie zdefiniowanie obszarów problematycznych oraz daje możliwość odpowiedniej reakcji.

W dobie natłoku komunikatów marketingowych, to właśnie zadowolony klient jest najlepszym ambasadorem Twojej marki

Jak zacząć?

1. Załóż konto Statisyfy korzystając z formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce Dołącz. Podaj dane wymagane w formularzu. Pamiętaj że Login i Hasło ustalone na poziomie rejestracji, będą służyć do logowania zarówno do panelu zarządzania jak i do aplikacji mobilnej.

2. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany link aktywacyjny – kliknij w niego aby dokończyć rejestrację.

3. Zaloguj się do Panelu Statisfy wykorzystując login i hasło podane w formularzu rejestracyjnym.

4. Wybierz interesujący Cię pakiet i okres licencji oraz opłać zamówienie. Tuż po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie aktywacji konta.

5. Stwórz swoją ankietę lub skorzystaj z szablonu. Kreator i aktywację ankiet znajdziesz w zakładce Ustawienia po zalogowaniu do panelu zarządzania. Kliknij „Aktywuj” przy ankiecie, która ma być dostępna na urządzeniach mobilnych.

6. W zakładce Ustawienia dodaj lokalizacje zgodnie z wykupionym pakietem. Pamiętaj, że jedno urządzenie mobilne odpowiada jednej lokalizacji.

7. Pobierz aplikację na tablet lub inne urządzenie mobilne.

8. Zaloguj się do aplikacji na urządzeniu mobilnym.

9. Po zalogowaniu na urządzeniu mobilnym wybierz z listy lokalizację, która pozwoli Ci na identyfikacje pochodzenia danych w Panelu Statisfy.

10. Zbieraj i Analizuj opinie swoich klientów.

Czy mogę przetestować aplikację bezpłatnie?

Tak, okres testowy trwa 14 dni.

KONFIGURACJA

Ustawienie lokalizacji

Aby przeglądać statystki z danej lokalizacji, pamiętaj żeby dodać lokalizację w Panelu Zarządzania (Liczba lokalizacji możliwych do ustawienia jest zależna od wykupionej licencji), a następnie wybierz lokalizację z listy na urządzeniu mobilnym. Pamiętaj aby nazwy lokalizacji były dla Ciebie łatwe do zidentyfikowania – to na ich podstawie będzie tworzony ranking lokalizacji oraz umożliwią Ci szczegółową analizę danych.

Jak skonstruować ankietę?

Pierwszym krokiem, który należy podjąć przy konstruowaniu zankiety jest zdefiniowanie obszarów obsługi, które chcesz poddać analizie.

Czy jest to czas obługi? Czy może kompetentność udzielanych przez Twoją obsługę informacji?

Zdefiniuj przynajmniej trzy z nich i zastanów się, przy których wystarczą jednoznaczne odpowiedzi ilościowe (pytania tak/nie), a które chcesz poddać ocenie jakościowej (oceny). Pamiętaj, że możesz ustawić średnią ocen obsługi, poniżej której będziesz otrzymywał powiadomienia z lokalizacji, która nie spełnia ustalonego przez Ciebie standardu.

Jeśli chcesz badać satysfakcję klienta za pomocą standardu NPS, wybierz odpowiedni typ pytania i zdecyduaj czy chcesz uzyskać uzupełnienie odpowiedzi w formie tekstowej.

Powyższe ustawisz, przy tworzeniu nowej ankiety w zakładce Moje Ankiety.

Pamiętaj, że każda ankieta może zostać dostosowana do Twojej indentyfikacji wizualnej – możesz załadować swój logotyp oraz dostosować kolorystykę – wystarczy zmienić paramtery w zakładce ustawienia ankiety.

Aktywacja Ankiety

Po utworzeniu wszystkich pytań i zapisaniu ankiety – z listy moje ankiety wybierz tą, która ma być udostępniona we wszystkich Twoich lokalizacjach.

W podglądzie ankiety, zobaczysz jakie pytania są w niej zawarte – zawsze możesz powrócić do niegdyś wykorzystanej ankiety.

Pamiętaj, że ankieta jest aktywowana jednocześnie na wszystkich Twoich urządzeniach, jeżeli chcesz zwiększyć ilość aktywnych ankiet, skontaktuj się z nami przez formularz w celu przygotowania indywidualnej wyceny.

Ile czasu musi upłynąć od zmiany aktywnej ankiety, aby była ona widoczna na urządzeniu mobilnym?

Należy wypełnić widoczną na urządzeniu mobilnym ankietę, po czym załaduje się nowa ankieta. Takie samo działanie należy wykonać w przypadku zmian wyglądu.

Czy mogę edytować utworzoną i zatwierdzoną ankietę?

Nie, bo taka czynność zaburzy statystyki. Dlatego przed zatwierdzeniem ankiety dokładnie ją sprawdź. Natomiast w każdym czasie możesz edytować wygląd ankiety

PYTANIA W ANKIECIE

Pytania jakościowe - Ocena

Jeśli chcesz uzyskać wymierne informacje na temat poziomu zadowolenia Twoich klientów z obsługi do zadania pytania, wybierz pytania gwiazdkowe. Uzyskane odpowiedzi, pozwolą na prezentacji średniej oceny zadowolenia Twoich konsumentów.

Wykorzystanie tych pytań pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Statisfy. Ustaw ocenę obsługi, która powinna być zachowana przez pracowników Obsługi Klienta i otrzymuj powiadomienia o lokalizacjach, w których ocena jest niższa od ustawionej.

Opcja dostępna w ustawieniach konta.

Pytania Tak/Nie

Pytania tak/nie stosuj do badania profilu swoich klientów oraz zjawisk, które wymagają jednoznacznej odpowiedzi.

Np. „Czy korzystał Pan z wizyty prywatnej?”

Czy była to Państwa pierwsza wizyta?

Odpowiedzi na te pytania, nie są wliczane do średniej ocen.

Czym jest NPS

NPS to narzędzie do ilościowego pomiaru tego, jak firma służy klientom, efektywniejsze niż długie i skomplikowane kwestionariusze. NPS opiera się na jednym pytaniu: „W skali od 0 do 10, na ile prawdopodobne jest, że polecisz firmę X swojemu znajomemu?”. Na podstawie uzyskiwanych wyników można stwierdzić, że klienci, którzy zaznaczyli 9 lub 10, są skłonni ponowić zakup produktu lub usługi od danej firmy oraz jest wysoce prawdopodobne, że polecą ją znajomym. Firmy, które osiągają wysokie wartości wskaźnika, rosną w szybszym tempie niż rynek.

Zalety NPS

– szybkość i prostota przeprowadzenia badania

– łatwość interpretacji wyników,

– wyznaczenie przez wskaźnik łatwych do monitorowania kierunków zmian,

– możliwość porównywania z konkurencją w ramach własnych badań lub opracowań światowych,

– wzmocnienie relacji z inwestorami – jeśli przedsiębiorca planuje sprzedać część lub całą firmę w przyszłości, śledzenie zadowolenia klienta za pomocą uznanego narzędzia umożliwia potencjalnemu inwestorowi ocenę satysfakcji konsumentów w stosunku do innych firm, w które już zainwestował.

STATYSTYKI

Jak interpretować wyniki NPS?

Przeciętna wartość NPS dla firm mieści się w przedziale 10-15. Firmy, które osiągają wyższy wynik powinny zatem rozwijać się w tempie wyższym niż gospodarka, natomiast 7-punktowy wzrost NPS koreluje z 1% wzrostem sprzedaży.

W przypadku światowej czołówki NPS sięga 50-80. Osiągają go takie firmy, jak Apple (NPS równy 66), Harley Davidson (81), Amazon (73) [1].

Ranking lokalizacji

Posiadasz wiele lokalizacji, jednakże trudno jest zebrać feedback z każdej z nich?

Statisfy automatycznie tworzy ranking obsługi Twoich lokalizacji. Dzięki przejrzystej tabeli dowiesz się, który Zespół Obsługi utrzymuje ustawiony przez Ciebie standard, oraz który zespół potrzebuje wsparcia w zakresie Obsługi Klienta.

Czy mogę wyczyścić wyniki ankiety?

Nie, ale możesz dodać kolejną taką samą ankietę, a tamtą zachować, ponieważ nie ma limitu posiadanych ankiet.