Sztuka zadawania pytań

Elementem rozpoczynającym działania w kierunku podnoszenia jakości obsługi ze Statisfy jest przygotowanie odpowiedniej ankiety, zgodnej z Twoimi celami i pasującej do charakterystyki Twojej firmy. Dobór pytań powinien odbyw...

Czytaj dalej

Przemiana papierowej ankiety w tablet

Przeprowadzając ankietę zazwyczaj drukujemy ją w wielu kopiach, na setkach arkuszy papieru. Wykorzystujemy papier, tusz i dużo czasu, aby wyniki ostatecznie i tak umieścić w plikach na komputerze, ręcznie je wprowadzając.
...

Czytaj dalej

Oceny okresowe w szkołach i na uczelniach

Ustawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365) wskazuje w art. 132 na obowiązek okresowej oceny nauczycieli akademickich, nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której...

Czytaj dalej

Statisfy - jeden produkt wiele możliwości

Narzędzie Statisfy, czyli naszą autorską aplikację na urządzania mobilne przekazujemy w ręce placówkom medycznym, biurom obsługi klienta, placówkom bankowym i nie tylko. Podstawowym zastosowaniem Statisfy jest badanie opi...

Czytaj dalej

Statisfy podczas akcji promocyjnej

W tym wpisie przedstawimy kilka propozycji m.in. dla agencji eventowych i organizatorów akcji promocyjnych.
Mobilne tablety z ankietą będą ciekawym uzupełnieniem akcji promocyjnej w supermarkacie lub każdym innym POS (Point...

Czytaj dalej