Affidea - zdrowie i zadowolenie pacjentów

Od powstania w 1991 roku Grupa Affidea świadczy najwyższej jakości usługi w diagnostyce obrazowej, dostępne dla każdego ubezpieczonego pacjenta. Ściśle współpracując z rządami, instytucjami państwowymi oraz funduszami...

Czytaj dalej

Statisfy pomaga realizować misję Falck

Falck Medycyna Sp. z o.o.to największy w Polsce dostawca usług ratownictwa medycznego i jeden z ważniejszych podmiotów zapewniających opiekę medyczną dla firm, osób prywatnych oraz instytucji publicznych w naszym kraju.
T...

Czytaj dalej

Poziom satysfakcji klientów banków

Chcesz poznać poziom satysfakcji swoich Klientów i nie wiesz co zrobić z otrzymanym wynikiem? My wiemy, że dla oceny otrzymanego wyniku należy go porównać z normą krajową, normą dla branży lub z Net Promoter Score™ (N...

Czytaj dalej

Sztuka zadawania pytań

Elementem rozpoczynającym działania w kierunku podnoszenia jakości obsługi ze Statisfy jest przygotowanie odpowiedniej ankiety, zgodnej z Twoimi celami i pasującej do charakterystyki Twojej firmy. Dobór pytań powinien odbyw...

Czytaj dalej

Przemiana papierowej ankiety w tablet

Przeprowadzając ankietę zazwyczaj drukujemy ją w wielu kopiach, na setkach arkuszy papieru. Wykorzystujemy papier, tusz i dużo czasu, aby wyniki ostatecznie i tak umieścić w plikach na komputerze, ręcznie je wprowadzając.
...

Czytaj dalej

Oceny okresowe w szkołach i na uczelniach

Ustawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365) wskazuje w art. 132 na obowiązek okresowej oceny nauczycieli akademickich, nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której...

Czytaj dalej